RTC Trainingsgroep horden
Coaches: Thomas Kortbeek en Bavo Jans
Onderdeel: horden

Het programma, zoals dat nu in seizoen 2019-2020 loopt, ziet er als volgt uit:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Atleten die toegelaten zijn tot het RTC worden geregistreerd in het Topsport Monitoringssysteem (TMS). De coach geeft de deelnemers door aan de technisch directeur van de Atletiekunie en na diens goedkeuring worden de atleten door de Atletiekunie ingeschreven in het TMS.
Inschrijving in het TMS betekent dat er vervolgens mogelijkheden tot ondersteuning zijn vanuit het CTO Zuid.
Atleten hebben die inschrijving nodig voor het verkrijgen van een topsportstatus bij onderwijsinstellingen.

Atleten van het RTC draaien mee in de ondersteuningsprogramma’s voor de leerlijnen NOC*NSF.
Het betekent dat vanuit het CTO Zuid faciliteiten worden aangeboden en experts ingeschakeld kunnen worden ter ondersteuning van:
− Leerlijn medisch
− Leerlijn strenght & Conditioning
− Leerlijn voeding en dopingvrije sport
− Leerlijn topsport leefstijl
− Leerlijn prestatiegedrag
− Leerlijn coach to coach

Het RTC maakt verder gebruik van het medisch team van de Vughtse Sportclub Prins Hendrik: snelle beschikbaarheid van een fysiotherapeut en de mogelijkheid van gratis sportspreekuur (voeding, paramedisch).