Twitter


Facebook

Organisatie

Het RTC Brabant Atletiek is ondergebracht in een stichting. Het RTC maakt gebruik van de atletiekaccommodatie in Vught, waar de Vughtse Sportclub Prins Hendrik hoofdhuurder is en dat mede door subsidie van de provincie Brabant de faciliteiten van een toptrainingsaccommodatie heeft. Ook het RTC is er mede door subsidie voor talentontwikkeling van de provincie Brabant gekomen.

Het RTC heeft de benoeming van de coaches voorgelegd aan de Atletiekunie en na goedkeuring door de Atletiekunie zijn deze opgenomen in het instroom (RTC) topsportprogramma’s (cat. 1 met CTO uitzicht) van het RTO Zuid/Topsport Brabant.

De coaches volgen in hun programma’s de talentontwikkelingsprogramma’s zoals die door de Atletiekunie worden gehanteerd en stemmen deze programma’s en de resultaten periodiek af met de bondscoaches/technische staf van de Atletiekunie. Ook hebben zij periodiek coach to coach-overleg met de manager van Topsport Brabant.

Deelname aan de ‘fulltime’-programma’s van het RTC is in principe op uitnodiging.
Het programma loopt van 1 oktober 2015 – 1 oktober 2016.
Door subsidie en afspraken m.b.t. de accommodatie hebben wij de prijs (nog) beperkt kunnen houden: voor volledige deelname € 350,- per jaar.
In geval van specifieke afspraken m.b.t. inschakeling van andere trainers e.d., zal het bedrag in overleg worden vastgesteld.

De interne organisatie is beperkt:
Zaken m.b.t. trainingen worden afgehandeld door de coaches.
Secretariële zaken en algemeen contactpersoon: Frans Kortbeek
(tel. 0641651130; e-mail: f.kortbeek@,mac.com)

Adres accommodatie: Sportlaan 1, 5263 DN Vught
Secretariaatsadres: Mastdammenhoeve 1, 5262 NA Vught

Organisatie regiotrainingen
Het RTC Brabant Atletiek biedt in samenwerking met de Vughtse Sportclub Prins Hendrik regionale trainingen aan voor talenten uit de regio van 13 jaar en ouder en voor atleten die (nog) niet op het niveau potentie voor EYOF en hoger presteren, maar door extra trainingen ernaar willen toewerken.
Hiervoor wordt aangesloten bij de extra trainingen die specialisatietrainers van Prins Hendrik geven aan atleten van Prins Hendrik (bij de jeugd werkend on de naam Running Academy en Athletics Academy; daar trainen al enkele jaren jonge atleten van enkele verenigingen uit de regio al bij mee; men hoeft daarvoor geen lid van Prins Hendrik te zijn).
Voor dit aanbod: zie het kopje Regiotrainingen