RTC Trainingsgroep explosief

Coach: Robbert-Jan Jansen e-mail: robbertjanjansen@home.nl
Oud Nederlands kampioen polsstokhoogspringen, al meerdere jaren regiocoach sprint bij de Atletiekunie, coach estafetteteams EJK 2015.
Robbert-Jan geeft zelf specialisatietrainingen sprint, ver en polsstok. Voor andere specialisatietrainingen worden in overleg met de deelnemer afspraken gemaakt.

Het programma, zoals dat nu (2014-2015) loopt, ziet er als volgt uit:
Maandagavond: Krachttraining
Dinsdagavond: Baantraining
Woensdagmiddag: Polshoog
Woensdagavond: Verspringen
Vrijdagmiddag: Looptechniek ver
Vrijdagavond: Polshoog
Zaterdagochtend: Ver en looptechniek polshoog
Zaterdagmiddag: Kracht en lenigheid

Atleten die toegelaten zijn tot het RTC worden geregistreerd in het Topsport Monitoringssysteem (TMS). De coach geeft de deelnemers door aan de technisch directeur van de Atletiekunie en na diens goedkeuring worden de atleten door de Atletiekunie ingeschreven in het TMS.
Inschrijving in het TMS betekent dat er vervolgens mogelijkheden tot ondersteuning zijn vanuit het RTO Zuid en Topsport Brabant.
Atleten hebben die inschrijving nodig voor het verkrijgen van een topsportstatus bij onderwijsinstellingen.

Atleten van het RTC draaien mee in de ondersteuningsprogramma’s voor de leerlijnen NOC*NSF.
Het betekent dat vanuit het RTO Zuid/Topsport Brabant faciliteiten worden aangeboden en experts ingeschakeld kunnen worden ter ondersteuning van:
− Leerlijn medisch: inloopspreekuren bij SMC en financiële tegemoetkoming m.b.t. sportkeuringen
− Leerlijn strenght & Conditioning: gratis gebruik van krachtruimtes in Eindhoven, Tilburg, Goirle en Breda; periodiek sparren tussen RTC-coach en expert over de resultaten van de krachttraining bij het RTC
− Leerlijn voeding en dopingvrije sport: aantal workshops
− Leerlijn topsport leefstijl: themabijeenkomsten
− Leerlijn prestatiegedrag: workshops/coach tot coach
− Leerlijn coach to coach: kennisdeling

Het RTC maakt verder gebruik van het medisch team van de Vughtse Sportclub Prins Hendrik: snelle beschikbaarheid van een fysiotherapeut en de mogelijkheid van gratis sportspreekuur (voeding, paramedisch).